tel: (+31) 628955625

   info@kraamzorgcora.nl

Klachten

Hoewel wij onze uiterste best doen u een onvergetelijke kraamtijd te bezorgen kan het helaas gebeuren dat u toch niet tevreden bent. Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de persoon, de zorg zelf of een combinatie hiervan.
Neem in die gevallen altijd eerst contact op met KraamzorgCora om tot een oplossing te komen. Komt u er met KraamzorgCora niet uit, kunt u terecht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris en eventueel de geschillencommissie.

Via de Klachtenfunctionaris en Geschilleninstantie kunt u klachten over de zorg die u heeft voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Mocht de klachtenfunctionaris uw klacht ook niet weg kunnen nemen, dan is er uiteindelijk de erkende geschillencommissie, Stichting Zorggeschil, die een bindende uitspraak zal doen.

De klachtenfunctionaris wordt verzorgd door Quasir en de geschillencommissie is Stichting Zorggeschil. Volgens de wet moet de geschillencommissie erkend zijn door het ministerie.
Stichting Zorggeschil wordt erkend door het ministerie. Dit kunt u terugvinden op deze website van de rijksoverheid onder het kopje “Thuiszorg, verpleging, verzorging en eerstelijnszorg”

KraamzorgCora voldoet hiermee aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ).

Contactgegevens voor klachten:
KraamzorgCora:               info@kraamzorgcora.nl
Klachtenfunctionaris:      info@quasir.nl
Geschilleninstantie:         https://zorggeschil.nl/